+1
________________________________
Van: Kasper Sørensen <[EMAIL PROTECTED]>
Verzonden: zaterdag 23 juni 2018 06:54:04
Aan: [EMAIL PROTECTED]
Onderwerp: Re: [VOTE] Apache MetaModel release 5.1.0

+1

Den fre. 22. jun. 2018 kl. 21.53 skrev Kasper Sørensen <
[EMAIL PROTECTED]>: